Formació interna dirigida a treballadors del Departament de Promoció Econòmica

  • Informació sobre la presència als mitjans socilas per part del Departament, així com informació i recursos sobre l'ús de les diverses eines.