PROGRAMA

MF0231_3: Comptabilitat i fiscalitat (240 h)
UF0314: Gestió comptable (90 h)
UF0315: Gestió fiscal (90 h)
UF0316: Implantació i control d'un sistema comptable informatitzat (60 h)

MF0232_3: Auditoria (120 h)
UF0317: Planificació de l'auditoria (50 h)
UF0318: Auditoria de les àrees de l'empresa (70 h)

MF0233_2: Ofimàtica (190 h)
UF0319: Sistema Operatiu, recerca de la informació: internet/intranet i correu elect. (30 h)
UF0320: Aplicacions informàtiques de tractament de textos (30 h)
UF0321: Aplicacions informàtiques de full de càlcul (50 h)
UF0322: Aplicacions informàtiques de base de dades relacionades (50 h)
UF0323: Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfiques d'informació (30 h)

Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80 h)

Mòdul de formació complementària (40 h)

                

Sub-categories
MF0232_3. Auditoria (120 h)
MF0231_3. Comptabilitat i fiscalitat (240 h)