PROGRAMA

. Anglès: gestió comercial ( 200 h)
Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere (10 h)
Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals (30 h)