PROGRAMA

. Anglès: gestió comercial ( 200 h)
. Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere (10 h)
. Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals (30 h)