PROGRAMA

MF0242_3: Gestió administrativa del comerç internacional (230 h)
- UF1757. Informació i gestió operativa de la compravenda internacional (80 h)
- UF1758. Gestió aduanera del comerç internacional (90 h)
- UF1759. Fiscalitat de les operacions de comerç internacional (30 h)
- UF1760. L'assegunça de mercaderies en el comerç internacional (30 h)

MF0243_2: Finançament internacional (180 h)
- UF1761. Gestió de les operacions de finançament internacional (90 h)
- UF1762. Anàlisi de riscos i mitjans de cobertura en les operacions de comerç int. (60 h)
- UF1763. Licitacions internacionals (30 h)

MF0244_3: Mitjans de pagament internacional (90 h)

MF1010_3: Anglès professional per al comerç internacional (120 h)
- UF1764. Anglès oral i escrit en el comerç internacional (90 h)
- UF1765. Documentació en anglès per al comerç internacional (30 h)

Mòdul de pràctiques professionals no laborals (40 h)

Mòdul de formació complementària (40 h)

               

Sub-categories
MF1010_3. Anglès professional per al comerç int. (120 h)
MF0243. Finançament internacional (180 h)