Recursos TIC bàsics pel nostre negoci
(Recursos TIC bàsics pel nostre negoci)

Recursos i eines TIC essencials pel nostre negoci. Com la tecnologia pot ajudar al nostre negoci.