Recursos TIC per a ús educatiu
(Recursos TIC per a ús educatiu)

Informació de recursos TIC per ús educatiu. Pàgines web, programes, aplicacions i metodologies d'interès que podem aplicar en el dia a dia de les nostres aules.