Butlletins electrònics
(Butlletins electrònics)

Aquest seminari va adreçat a empreses, professionals i persones emprenedores, que vulguin conèixer què són i com funcionen els butlletins electrònics i veure quines són les seves possibilitats